Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 520
Pressinõukogu otsus 19.06.2014

Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Urve Pilli kaebust Hiiu Lehes 23. mail 2014 ilmunud artikli „“Merre“ pole „meres“!?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Arvamusküljel avaldatud artiklis esitab Emmaste volikogu liige Kristi Ugam süüdistusi Hiiu maavalitsuse peaspetsialisti Urve Pilli kohta seoses Hiiumaale planeeritava tuulepargiga.

Urve Pill kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud kahtlusi tema aususe ja kompetentsuse suhtes ning moonutatud tema sõnu. Kaebaja leiab, et antud artikkel mõjutab nii tema tööd kui ka eraelu. Kaebaja ei ole rahul, et Hiiu Leht teda ära ei kuulanud ega pakkunud talle samas lehes võimalust kommentaariks.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et Urve Pilli vastulause ilmus järgmises lehes ehk 27. mail.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib eelkõige kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele