Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 526
Pressinõukogu otsus 11.09.2014

Delovõje Vedomosti rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas BLRT Grupi kaebust Delovõje Vedomostis 9. juulil 2014 ilmunud juhtkirja „Pole olnud, pole teinud, pole näinud“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Lehe juhtkirjas on öeldud, et BLRT Grupp on olnud paaril hooajal keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse vormelisõitjast venna Sten Pentuse toetajaks. Leht väidab, et olukorra kaheldavus seisneb selles, et kontserni ettevõtted saavad regulaarselt jäätmete kogumise ja töötlemise lube, mida väljastab keskkonnaamet. Leht märgib juhtkirjas, et „keskkonnaminister isiklikult neid lube loomulikult välja ei anna, kuid meie arvates subjektiivselt vaadates ei näe kogu see lugu siiski hea välja“.

BLRT Grupp kaebas Pressinõukogule, et leht on asunud ründama kontserni ja selle mainet ning viib lugejad eksitusse. BLRT Grupp märkis, et oli Sten Pentuse koostööpartner viimati aastal 2012 ja sel ei ole mingit seost Refonda, keskkonnaameti ega keskkonnaministri tegevusega. BLRT Grupp lisas, et Refonda on taotlenud jäätmelubasid kogu oma tegevusaja jooksul ja jätkab lubade taotlemist. Kaebaja lisas, et toetab ka teisi ettevõtmisi spordi ja kultuuri vallas. Kaebaja ei ole rahul, et selliste tõsiste süüdistuste puhul ei antud neile kommentaari võimalust.

Delovõje Vedomosti vastas Pressinõukogule, et leht kontrollis oma väiteid. Lehe hinnangul ei ole juhtkirjas esitatud BLRT Grupi kohta tõsiseid süüdistusi. Leht lisas, et tegemist on arvamuste veeruga ja juhtkirjas väideti, et „paistab see kõik meie subjektiivsel hinnangul mitte eriti ilus välja“. Seega on lehe väitel antud üheselt ja selgelt lugejatele mõista, et tegu on toimetuse subjektiivse arvamusega.

Pressinõukogu otsustas, et Delovõje Vedomosti rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on lehe juhtkirjas loodud meelevaldne seos Sten Pentuse toetamise ja jäätmelubade saamise vahel. Delovõje Vedomosti oleks pidanud süüdistuse tausta ja faktid avaldama. Antud juhul on leht visanud õhku lihtsalt süüdistuse, mille seos artikliga on segane.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele