Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 549
Pressinõukogu otsus 19.02.2015

Meie Maa ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas OÜ Raadio Kadi kaebust Meie Maas 8. jaanuaril 2015 ilmunud artikli „Kadi raadio monopol sadamates sai otsa“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Saarte Liinide hallatavates sadamates lõppes reklaamipindade haldamise leping raadio Kadiga.

OÜ Raadio Kadi kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on ebatäpne ja eksitav, sest Raadio Kadil ei ole kunagi olnud Saarte Liinide hallatavates sadamates monopoli ning sadamates opereerimise õigus saadi vähempakkumise teel. Samuti ei vasta tõele artiklis olev väide, et Raadio Kadi haldab ka reklaami, mida jagatakse ja näidatakse parvlaevadel. Kaebaja ei ole rahul, et Meie Maa ei andnud neile sõna.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et lepingu lõppemist kinnitas lehele üks osapool – Saarte Liinid. Leht lisas, et kirjutas vaid sadamatest, mida kasutatakse Saare maakonda sõiduks ja sealt lahkumiseks. Meie Maa märkis, et Saare maakonna kontekstis omab Raadio Kadi suurimates sadamates aastaid reklaamimonopoli. Leht küsis loo jaoks kommentaari Saarte Liinidelt. Raadio Kadilt küsis toimetus samuti kommentaari, kuigi lehe hinnangul ei ole Raadio Kadi kommentaar uudises vajalik, sest neile ei heideta midagi ette.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist on kaebaja suhtes neutraalse looga.

Pressinõukogu

 

 



Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.ee



Tagasi  -  Esilehele