Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 600
Pressinõukogu otsus 19.11.2015

Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Elois-Catherine Haaveli (end. Liis Haavel) kaebust Eesti Ekspressis 15. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Enne läheb Jumala päike looja kui … Liis Haaveli vemburegister“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist ülevaatega Liis Haaveli avalikkusele teada olevatest tegudest. Artikli alguses on foto, mille allkiri on „Maskeeritud Liis Haavel väljub Liivalaia kohtumajast“.

Elois-Catherine Haavel kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri, foto ja fotoallkiri on teadlikult auditooriumi eksitavad. Kaebaja märkis, et tegelikkuses toimus protsess mitte Liivalaia kohtumajas, vaid Tartu maantee kohtumajas, kus arutatakse vaid tsiviilasju ning kus ta on vaid ühe osapoole volitatud esindaja. Kaebaja leiab, et nii loo pealkiri kui ka pildiallkiri on tema suhtes mõnitavad ja halvustavad. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud tema arvamust.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kohtumaja nime puhul oli tegemist inimliku eksitusega, mis parandati ning mis ei ole sisuliselt eksitav ega kahju tekitav.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei oma kohtumaja nimi pildiallkirjas kogu artikli seisukohast olulist tähtsust ja seega ei eksita lugejaid. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks artikli pealkirja, sest tegemist on Liis Haaveli avalikkusele teadaolevate kuritegude loeteluga.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele