Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 601
Pressinõukogu otsus 19.11.2015

Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Elois-Catherine Haaveli (end. Liis Haavel) kaebust Saarte Hääles 10. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Ennetähtaegselt vangist vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et oktoobris pidi toimuma Harju maakohtus istung, mille üheks osaliseks oli Liis Haavel.

Elois-Catherine Haavel kaebas Pressinõukogule, et artikkel heidab temale teadlikult halba varju ja eksitab lugejaid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud tema arvamust. Kaebaja leiab, et lugejatele on loodud teadlikult vale pilt nagu oleks ta uue kuriteo sooritanud ja nüüd taas kohtu all.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et leht tsiteeris Delfit, milles omakorda tugineti kohtuistungite infole ja Liis Haaveli varasemat kuritegelikku tegevust meenutavale tasutainfole. Leht lisas, et uudises ei toodud välja ühtegi süüdistust ega algava kohtuasja detaile. Leht leiab, et ei ole lugejaid eksitanud. Saarte Hääl märkis, et kuna tsiteeritud loos ei olnud süüdistusi, vaid lähtuti ametlikust kohtuinfost ja lisatud oli taustainfo, ei vajanud veebiuudis täiendavaid kommentaare. Leht pakkus kaebajale kokkulepet hiljem sõna saamise näol, kuid kaebaja keeldus sellest.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel ka muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Artiklist tuleb välja kohtusse mineku põhjus.

Saarte Hääl pakkus Liis Haavelile sõna, kuid kaebaja keeldus sellest.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele