Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 641
Pressinõukogu otsus 26.05.2016

Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas AS Vana Viru TT kaebust Eesti Ekspressis 16. märtsil 2016 ilmunud artikli „Kuidas pritsimajast sai „litsimaja““ peale ja otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel teeb ülevaate Tallinna tuletõrjemaja ajaloost ja sellest, kuidas hoone Tallinna Tuletõrjeühingult Vana Viru TT aktsiaseltsile läks. Samuti annab artikkel ülevaate majas praegu tegutsevatest rentnikest.

AS Vana Viru TT kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja lugu ise sisaldab eksitavat ja ebatäpset infot. Kaebajate hinnangul jätab artikkel mulje, nagu võimaldaks Vana Viru TT tegutseda kinnistu üürnikel prostitutsiooniga ja prostitutsiooni vahendamisega, rentides neile selleks ruume. AS Vana Viru TT esindaja juhtis mitu korda ajakirjaniku tähelepanu ebatäpsusele ja eksitavale infole, kuid ajakirjanik ei parandanud andmeid. Samuti ei nõustunud ajakirjanik kooskõlastama pealkirja, märgivad kaebajad. Kaebajad leiavad, et artiklis ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis näitaks, et pritsimajas prostitutsiooniga tegeletakse.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikkel ei sisalda eksitavat infot. Leht märkis, et ajakirjanik kuulas ära kõik osapooled ja kontrollis info õigsust arhiivimaterjalide põhjal. Lisaks pöördus ajakirjanik Põhja prefektuuri organiseeritud kuritegude talituse juhtivuurija poole, kelle sõnades ei olnud alust kahelda. Leht lisas, et palju kogutud infot kasutas ajakirjanik vaid taustaks. Pealkirjaga ei soovinud toimetus anda karistusõiguslikku hinnangut hoone tegevusele, selle omanikele ja rentnikele, vaid võtta pilkavas rahvalikus toonis kokku loo teema, milleks on kunagise tuletõrjemaja muutumine hooneks, mis koondab endasse Tallinna ööelu hämarat poolt.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli fookus mitte litsimajal või prostitutsioonil, vaid tuletõrjeühingu jaoks kahjulikel kinnisvaratehingutel. Ka ei ole kaebaja väitnud, et artikli fookus oleks vale või mingil muul moel ekslik.

Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest see vastab loo sisule.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele