Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 644
Pressinõukogu otsus 26.05.2016

Delfi rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Harku vallavalitsuse kaebust Delfis 4. aprillil ilmunud artikli „Reedetud rahvas: Harku vallavalitsuse vastu koguti 250 protestiallkirja“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kommunikatsiooniprobleemidest Harku vallas ning toob näiteks Tabasalu Gümnaasiumis haridusministri visiidi ajal toimunu, mil õpilasi ei lubatud klassidest välja, ja ka Alasniidu küla veeprobleemid.

Harku vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel laimab vallavalitsust ja selle töötajaid. Kaebaja märkis, et vallavalitsus ega valla kommunikatsioonijuht ei olnud teadlikud kooli kavatsusest või korraldatud infovahetusest. Kaebaja hinnangul on artiklis ka eksitav ka väide, et Alasniidu elanikud said Kady-Ann Suti kirjatükist teada, et tulevikus hakatakse kasutama Ülemiste järve vett. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad. Kady-Ann Sutt palus 4. aprillil Delfil artikli kustutada. Kaebaja ei ole rahul, et Delfi kustutas artikli alles 8. aprillil.

Delfi vastas, et kuna tegemist oli Ülo Russaku autoritekstiga, siis ei olnud Delfil õigust seda muuta ja toimetus kustutas lõpuks artikli. Harju Elu artikli näol ei ole tegemist uudisega, vaid uuriva kirjutisega, kus on kasutatud mitmeid allikaid. Samuti on artiklis avaldatud vallavalitsuse esindaja seisukoht.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul tekitab küsimuse loo žanr: kuigi toimetus väidab, et tegemist on uuriva looga, sisaldab see oletusi ja arvamusi, mida uurivas loos olla ei tohiks. Kui tegemist oleks tervikuna arvamusartikliga, ei oleks selles ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist.

Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus võinud artikli kustutada kohe, kui kaebaja sellele tähelepanu juhtis.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele