Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 667
Pressinõukogu otsus 27.10.2016

Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Eesti Islami Koguduse kaebust Eesti Päevalehes 28. aprillil 2016 ilmunud artikli „Eesti muslimite imaam sättis end elama koguduse rahaga ostetud külaliskorterisse“ ja 9. juunil ilmunud artikli  „Eesti islami kogudus müüb imaami koduks muutunud luksuskorterit“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad segadusest Eesti Isalami Koguduse rahaasjades ja sellest, et Eesti peaimaam Ildar Muhhamedšin kasutas kogudusele ostetud luksuskorterit isiklikuks tarbeks. Teises artiklis on kirjas, et kogudus on korteri müüki pannud.

Eesti Islami Kogudus kaebas Pressinõukogule, et artiklid laimavad kogudust, sisaldavad meelevaldseid seoseid ja oletusi.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et loo jaoks hangiti materjali mitmelt allikalt, kes üksteisest sõltumatult juttu kinnitasid. Leht kinnitas, et autor ei ole teinud omavolilisi oletusi ja tugines allikate öeldule ning avalikele andmebaasidele. Ajakirjanik pakkus Eesti Islami Koguduse peavaimulik Ildar Muhhamedšinile korduvalt kahe nädala jooksul sõna, kuid imaam piirdus vaid lubadustega, mida ta kordagi ei täitnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole kahe artikliga rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on Ildar Muhhamedšinile vastamiseks antud kaks nädalat piisavalt pikk aeg. Kaebaja oleks saanud oma seisukohtadega süüdistused ümber lükata.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele