Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 677
Pressinõukogu otsus 27.10.2016

Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Tere AS juhataja Oliver Kruuda kaebust Eesti Päevalehe Ärilehes ja Delfis 26. juulil 2016 ilmunud artikli „Eesti piimandusele ülioluline Põlva tehas tekitas Terele saatusliku võla“ peale ning otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib AS Tere majandusraskustest ning Põlva tehase ostust ja müügiplaanidest. Olukorda kommenteerivad AS Tere konkurendid.

Tere AS juhataja Oliver Kruuda kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valet ning halvustavaid ja põhjendamata hinnanguid, mis kahjustavad Tere mainet ja kaubamärki. Oliver Kruuda ei ole rahul, et talle ei antud võimalust konkurentide kriitilisi väiteid kommenteerida.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei ütle, milles seisnevad valeväited. Leht lisas, et artiklis on avaldatud hinnang, mille on andnud valdkonda tundev ja selles tegutsev isik. Eesti Päevaleht märkis, et ajakirjanik esitas Oliver Kruudale konkreetsed küsimused, kuid kaebaja jättis neile vastamata.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Oliver Kruuda oleks pidanud saama sõna tehase müügi ja vara osas. Oliver Kruudale sõna andes oleks tulnud välja ka majandusaruannet puudutav faktiviga.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele