Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 681
Pressinõukogu otsus 17.11.2016

Maaleht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Kertu Jukkumi, Heiki Valneri ja Eestimaa Loomakaitse Liidu kaebust 3. augustil 2016 Maalehes ilmunud artikli „Veterinaarkeskuse ametnik: Heiki Valner tegeles oma blogis täieliku laimuga“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Loomakaitse Liidu juhatuse esimees Heiki Valner kirjutab oma blogis koerast, kelle elu on vilets ja et liit esitas Järvamaa veterinaarkeskusele selle kohta kaebuse. Artiklis ütleb veterinaarkeskuse peaspetsialist, et blogis kirjutatu on laim, sest keskusel looma omanikule etteheiteid ei ole. Artiklis saab sõna ka koera omanik.

Kertu Jukkum, Heiki Valner ja Eestimaa Loomakaitse Liit kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebaõiget infot ja kaebajatele sõna ei antud, kuigi artikkel sisaldas konflikti. Kaebajad märgivad, et artikkel jätab mulje, nagu ründaks Kertu Jukkum hoolsaid loomaomanikke ja nagu avaldaks Heiki Valner Loomakaitse Liidu lehel vale ja kontrollimata infot.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et Maaleht avaldas 1. augustil Heiki Valneri kirjutise. Kuna blogis avaldatu oli emotsionaalne ning seal puudus veterinaarkeskuse ja koeraomaniku kommentaar, avaldas Maaleht need oma jätkuloos 3. augustil. Maaleht lisas, et esimeses loos sai Loomakaitse Liidu esindaja sõna ja seetõttu ei näinud leht põhjust neile uuesti sõna anda. Leht märkis, et algne lugu on lisatud jätkuloo juurde. 

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest algses loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ja kaevatud artikli all on viide esimesele loole, mis annab lugejatele võimaluse kõigi osapoolte seisukohtadega tutvuda.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele