Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 691
Pressinõukogu otsus 15.12.2016

Põhjarannik ja Severnoje Poberežje rikkusid head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Sarkis Tatevosjani  kaebust Põhjarannikus ja Severnoje Poberežjes 5. oktoobril 2016 ilmunud artikli „Kinnistuomanik nõuab linnalt 40 000 eurot valuraha“ peale ja otsustas, et lehed rikkusid head ajakirjandustava.

Artiklis räägitakse, et Sarkis Tatevosjan nõuab Kiviõli linnavalitsuselt kompensatsioonina kohtu kaudu 40 000 eurot selle eest, et tal ei ole võimalik oma krundile suurte masinatega sõita.

Sarkis Tatevosjan kaebas Pressinõukogule, et artiklis olev summa on ilmselt ümardatud ja temaga ajakirjanik ühendust ei võtnud. Kaebaja leiab, et artikkel kirjeldab teda kui ahnet inimest, kes soovib saada midagi, mida ei peaks tahtma. Ta lisas, et kohtule esitatud kahjusumma koosneb detailplaneeringu, ehitusprojekti muutmise ja varikatuse ehitamise kuludest. Kaebaja leiab, et artikkel riivab tema au ja väärikust ning mustab tema nime.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et kaebaja nõude suurus on 43 390 eurot, lehes ilmunud uudises on see ümardatud suurusjärguks 40 000 eurot. Leht leiab, et sellist ümardamist ei tohiks liigitada põhimõtteliseks faktiveaks ega eksitavaks infoks. Leht lisas, et kaebaja ei ole pärast uudise ilmumist pöördunud kordagi ei suuliselt ega kirjalikult toimetuse poole etteheidetega ega soovinud ka vastulause avaldamist. Toimetus märkis, et uudis ei sisalda halvustavaid hinnanguid, valeväiteid ega kriitikat ühegi osapoole kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ja Severnoje Poberežje rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et kuna linnapea saab artiklis sõna, siis oleks leht pidanud sõna andma ka kaebajale. Lisaks on lugu Sarkis Tatevosjanist, mitte kohtuasjast.

Pressinõukogu hinnangul on kohtu kaudu taotletava summa ümardamine põhjendatud, seda ei suurendatud ja seega ei pea Pressinõukogu seda ka eksitavaks.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele