Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 726
Pressinõukogu otsus 27.04.2017

Rus.Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas S. S. (kaebaja isik Pressinõukogule teada) kaebust 29. märtsil 2017 venekeelse Postimehe veebis ilmunud artikli „Kuidas koerad inimesi ründavad: lapsel hakkas peale lasteaias toimunud politseikoerte esitlust halb“ peale ja otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, kuidas mõjus lasteaias politsei poolt korraldatud teenistuskoerte demonstratsioon ühele väikelapsele. Lapse ema kirjeldas Facebookis, et tema tütar ärkas öösel üles hüsteerias. Toimunut kommenteeris ka politsei.

S. S. kaebas Pressinõukogule, et väljaanne ei küsinud temalt luba sotsiaalmeedias avaldatud seisukohtade avalikustamiseks venekeelse Postimehe veebis. Kaebaja märkis, et info oli Facebooki kinnises grupis ja info hankimiseks pidi ajakirjanik olema grupi liige. Kaebaja lisas, et tema seisukohtade avaldamiseks puudus ülekaalukas avalik huvi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt kommentaari ei küsitud. Kaebaja ei ole rahul, et väljaanne avaldas infot tema lapse vaimse ja tervisliku seisundi kohta.

Rus.Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis mainitud isikud ei ole tuvastatavad. Väljaanne lisas, et vihje toimunu kohta tuli toimetusse ühelt lugejalt, kes saatis postituse screenshoti. Väljaande hinnangul oli seega avalik huvi olemas. Väljaande väitel on nimetatud kinnises grupis rohkem kui 10 000 liiget ja seega ei ole seal postitatud info salajane. Väljaande arvates ei ole artiklis lapse õigusi rikutud.

Pressinõukogu otsustas, et Rus.Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu hinnangul hankis väljaanne Facebooki kinnises grupis tehtud postituse korrektselt, sest üks grupi liige saatis selle toimetusele. Väljaande huvi lasteaias toimunud politseiõppuse vastu oli põhjendatud, sest lastevanemate arvates oli laste tervis ohus.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele