Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 784
Pressinõukogu otsus 1.03.2018

Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas A.A. (anonüümne menetlus) kaebust Eesti Ekspressis 29. novembril 2017 ilmunud artikli „Ränk kukkumine seiklusspordivõistlusel viis 52-aastase mehe taevastele radadele“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib seiklusspordivõistlusest, kus 52-aastane mees rattaga kukub ja selle tagajärjel nelja kuu pärast sureb.

A.A. (kaebaja isik Pressinõukogule teada) kaebas Pressinõukogule, et loos ei ole muudetud hukkunud mehe nime, vanust ega muid andmeid tema kohta. Kaebaja märgib, et loo avaldamine põhjustas talle ja mehe teistele lähedastele hingelist valu ja kannatusi. Kaebaja lisas, et andis enne loo ilmumist lehele teada, et ta ei ole nõus artikliga. Kaebaja leiab, et loo avaldamiseks ei olnud ülekaalukat avalikku huvi.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis käsitletud juhtumi osas oli ülekaalukas avalik huvi, kuna mees hukkus avalikul rahvaspordiüritusel. Leht lisas, et üldises praktikas kasutatakse õnnetuse kajastamisel kannatanu eesnime ja vanust ning seda ei peeta liigseks riiveks. Leht märkis, et artiklis kirjeldatud juhtum aitab kaasa avalikule debatile rahvaspordiürituste turvalisuse ja sportlaste ettevaatlikkuse parandamise seisukohast. Leht leiab, et isikut artiklis täpsemalt ei tuvastatud ning isik on äratuntav juhtumit ja ohvrit juba tundvatele isikutele. Leht lisas, et artikli autor ei edastanud toimetusele hukkunu lähedaste soovi selle kohta, et artikkel ei ilmuks. Leht märkis, et veebist on artikkel vastu tulles lähedaste soovile eemaldatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on hukkunu tuvastatav vaid lähedasetele. Samuti olid lähedased juhtunust alguses ise nõus ajakirjanikuga rääkima. Kuigi artikkel keskendub peamiselt vaid üksikjuhtumile, on teema vastu avalik huvi olemas.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele