Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 795
Pressinõukogu otsus 26.04.2018

TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust (kaebaja isik Pressinõukogule teada, anonüümne menetlus) Tallinna Televisioonis 13. novembril 2017 eetris olnud saate „Korra kaitsel“ peale ja otsustas, et saates ei rikutud head ajakirjandustava.

S
aade räägib munitsipaalpolitsei loomisest Tallinnas. Muu hulgas näidatakse saates videolõiku, kus kaebaja vaidleb munitsipaalpolitsei töötajaga.

Kaebaja leiab, et munitsipaalpolitsei töötajad naeruvääristasid teda ja olid agressiivsed. Kaebaja leiab, et saates on teda näidatud ebaõiges valguses ja info on eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et tema isik on identifitseeritav.

Tallinna Televisioon vastas Pressinõukogule, et telekanal on püüdnud kaebajat kätte saada, et talle eetriaega anda. Samuti andis Tallinna Televisioon kaebajale võimaluse esitada oma pretensioonid meili teel.

Pressinõukogu otsustas, et 13. novembri saates „Korra kaitsel“ ei ole kaebajat puudutavas osas rikutud ajakirjanduseetika koodeksit. Saade on munitsipaalpolitsei loomisest, mitte konkreetse tänava parkimiskorraldusest.

Kuna saatelõigus näidatakse munitsipaalpolitseiniku ja kaebaja vestlust, siis ei ole tegemist ühekülgse ega eksitava infoga ja mõlemad pooled on antud lõigus saanud oma sõna välja öelda. Eraldi kaebajale saates sõna andmiseks puudus vajadus, sest saade ei olnud konkreetse tänava parkimiskorraldusest ja naabrite konfliktist.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele