Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 808
Pressinõukogu otsus 26.04.2018

TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust (kaebaja isik teada, anonüümne menetlus) TV3 saates „Kuuuurija“ 5. märtsil 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et TV3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib Ämari lennubaasi valvavatest Kaitseliidu valvuritest, nendevahelistest konfliktidest ja sellest, et üks neist käis „hüppes“.

Kaebaja leiab, et tema kohta saates jagatud info ei ole tõene ja fakte on moonutatud. Kaebaja märkis, et ta ei ole „hüppes“ käinud, vaid käis territooriumilt ära nõutele vastavalt ja loaga. Kaebaja ei ole rahul, et saates on kasutatud ebaseaduslikku salvestist, mille olemasolust ta teadlik ei olnud. Kaebaja märkis, et saate Facebooki kontol on otse temale viidatud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt kommentaari ei võetud.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saates ei ole kaebajat identifitseeritud, vaid on püütud tagada tema anonüümsus. TV3 lisas, et „hüppes“ käimisest rääkis allikas, samuti rääkis omavoliliselt lahkujatest õhuväe teavitusspetsialist. TV3 lisas, et kaebaja ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et tal oli tõesti luba territooriumilt ära käia. TV3 märkis, et saate eesmärk ei olnud ühtegi konkreetset isikut rünnata, vaid kajastada olukorda Kaitseliidus. Lisaks ei olnud konkreetne konflikt kaebaja ja saates rääkinud allika vahel saate põhiteema. TV3 märkis, et isiklike vestluste salvestamises ei ole midagi õigusvastast ja kuna kaebajat ei identifitseeritud, siis kaebaja õigusi ei rikutud. TV3 selgitas, et ka saate Facebooki kontolt ei ole võimalik kaebajat tuvastada.

Pressinõukogu otsustas, et saates ei eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebajat puudutav konflikt ei olnud saate põhiteema, lisaks ei ole kaebaja tuvastatav.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele