Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 839
Pressinõukogu otsus 20.09.2018

Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas A.A. (anonüümne menetlus) kaebust Kanal 2 saates „Radar“ 15. mail 2018 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et saates rikuti head ajakirjandustava.

„Radari“ saatelõik räägib naistest, kes on või on olnud süstivad narkomaanid ja kellelt on seetõttu lapsed ära võetud ja antud hooldusperedesse.

A.A. kaebas Pressinõukogule, et loos esitleti last identifitseerival moel, saates näidati lapsest ja tema lasteaiarühmast fotosid. Kaebaja ei ole rahul, et antud saate puhul ei küsitud lapse õigusjärgse esindaja nõusolekut. Samuti ei ole kaebaja rahul, et loos esitati vaid narkomaanidest emade seisukohad, kuid ei olnud lastekaitse, sotisaaltöötajate ning sotsiaal- või justiitsministeeriumi seisukohti. Kaebaja märkis, et „Radari“ toimetuselt paluti lapse fotod järelvaatamisest ja kordustest tele-eetris eemaldada, kuid järelvaatamises olid fotod esialgu ikkagi hägustamata.  

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saade ei teinud etteheiteid konkreetsetele isikutele, vaid üldistas probleemi. Kanal 2 märkis, et loos on lapse nimi muudetud, lasteaeda ega tema eestkostjat ei mainitud. Toimetuse kinnitusel ei ole loos kasutatud fotodel tuvastatavad teised lapsed ega õpetajad. Kanal 2 selgitas, et lapse eestkostjaga püüti ühendust saada, kuid ta keeldus kommentaaridest. „Radari“ toimetus tunnistas, et lapse fotod oleks pidanud koheselt hägustama ja ema nime ei oleks tohtinud lapse õiguste kaitseks avalikustada. Kanal 2 kinnitas, et kordussaadetes olid mõlemad muudatused sisse viidud.

Pressinõukogu otsustas, et  15. mai saade „Radar“ rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.7., mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata. Samuti rikkus saade punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul oleks tulnud teemat käsitleda ilma last ja ema identifitseerimata, et vältida lapse kannatusi.

Pressinõukogu leiab, et saade rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.6., mis näeb  ette, et lapsi tuleb üldjuhul intervjueerida või fotografeerida lapsevanema või lapse eest vastutava isiku juuresolekul või nõusolekul. Pressinõukogu leiab, et avaldatud fotodel oli laps koos lasteaiakaaslaste ja õpetajatega tuvastatav. Pressinõukogu hinnangul ei oleks pidanud saates fotosid üldse avaldama, sest teema käsitlemisele need kuidagi kaasa ei aidanud.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele