Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 852
Pressinõukogu otsus 22.11.2018

Harju Elu rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus) Harju Elus 12. oktoobril 2018 ilmunud artikli „Ühe eaka naise kadumise anatoomia“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Harjumaal kaduma läinud eakast naisest, keda vaatamata otsingutele elusana leida ei õnnestunud. Artiklis on välja toodud naise ja ta lähedaste nimed ning elukoht.

Kaebaja ei ole rahul, et artikkel sisaldab isikuandmeid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik pöördus tema poole sooviga kirjutada lugu kadunud inimeste probleemist laiemalt, kuid lugu tuli konkreetselt tema emast. Kaebaja märkis, et artikkel sisaldab emotsionaalseid väljendeid, mida tema ja ajakirjaniku vestluses ei esinenud.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et kaebaja taotles alles pärast loo üle vaatamist, et see ei ilmuks, sest sisaldab isikuandmeid ja on meelelahutuslik. Leht märkis, et kõik isikuandmed olid ära toodud Delfis ilmunud kadumisteates. Kadunu leidmiskoha avaldas aga Õhtuleht. Leht märkis, et peale kaebuse saamist otsustas toimetus loo veebist kustutada.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Pressinõukogu hinnangul on tekitatud kaebajale kannatusi seoses tema nime ja elukoha avaldamisega. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud kaaluma, kas kaebaja nime ja elukoha avaldamine on põhjendatud.

Pressinõukogu paneb osapooltele südamele, et ajakirjanikud ja allikad sõlmiksid selged kokkulepped artiklite osas enne vestlust.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele