Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 870
Pressinõukogu otsus 24.01.2019

LP ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Hannes Veskimäe kaebust LP-s 1. detsembril 2018 ilmunud artikli „Erkki Raasuke: juht on see, kes ronib vajaduse korral kõige sügavamale ja teeb oma käed kõige mustemaks“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Luminor Grupi juhatuse esimehest Erkki Raasukesest. Muu hulgas peatutakse Erkki Raasukese ja Hannes Veskimäe kohtumisel ning Erkki Raasukese väidetaval ahistamisel Hannes Veskimäe poolt. Loo juures on ka intervjuu Hannes Veskimäega.

Hannes Veskimäe kaebas Pressinõukogule, et intervjuust temaga on jäetud välja olulised kohad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik jättis mulje, nagu oleks ta vassinud Päevalehe toimetusele antud lindistuste kohta. Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures tema taustast ei räägita. Kaebaja leiab, et artikliga sooviti temast teadlikult jätta negatiivne mulje ja eksitati avalikkust.

LP vastas Pressinõukogule, et artikkel oli persoonilugu Erkki Raasukestest, millele lisati intervjuu Hannes Veskimäega, et selgitada Veskimäe motiive Raasukese kohta konfliktse info loomisel ja avaldamisel. Artikli fookuses ei olnud Hannes Veskimäe maailmavaated ja seepärast oli vastuste toimetamine põhjendatud. Toimetuse väitel ei ole kaebaja poolt 2017. aastal mingeid lindistusi Eesti Päevalehe töötajatele antud ning intervjuus kajastatakse täpselt ja hinnanguid lisamata kaebaja ebamääraseid seisukohti lintide üleandmise kohta.

Pressinõukogu otsustas, et LP ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja seisukohti kajastatud. Pressinõukogu leiab, et Hannes Veskimäe vastuste toimetamine on põhjendatud, et Erkki Raasukese persooniloost lähtuvalt ära tuua olulisim ja avaldada kaebaja seisukohad. 

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele