Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 883
Pressinõukogu otsus 28.03.2019

Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 17. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Praegused ja endised kriminaalid Eesti 200-s. Kaks visati välja, üks lahkus ise, ülejäänutele andestatakse“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et erakonna Eesti 200 liikmete nimekirjas oli 14 kriminaalkorras karistatud isikut.

Kaebaja märkis, et tema karistus kustus 2015. aastal. Kaebaja ei ole rahul, et teda kirjeldatakse artiklis narkomuula ja kurjategijana. Kaebaja hinnangul oli tegemist kriitilise materjaliga ja ta oleks pidanud saama sõna. Kaebaja märkis, et Delfi keskkonnas lisati artiklile sõna „askeldab“, mis süvendas muljet, et kaebaja on kurjategijana aktiivselt erakonnas Eesti 200 tegemas midagi, mis on karistatav. Kaebaja lisas, et ta on erakonnas passiivne liige.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et karistamise fakt iseloomustab isikut ja on seetõttu püsiva tähendusega. Toimetus märkis, et kuriteo kustutamine karistusregistrist ei kustuta fakti, et isik on kuriteo toime pannud, lisaks oli kaebaja enne narkokuriteo toimepanemist kolmel korral kriminaalkorras ja 13 korral väärteokorras karistatud. Eesti Päevaleht ja Delfi andsid kaebajale võimaluse kommentaariks. Samuti on toimetus seisukohal, et sõna „askeldab“ kasutamine ei näita, et kaebaja on erakonnas kurjategijana midagi aktiivselt tegemas. Toimetus märkis, et erakondadesse kuuluvate ja valimistel osalevate inimeste suhtes on avalik huvi põhjendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu leiab, et ajakirjandusel on õigus avaldada andmeid ka kantud ja kustunud karistuste kohta, kui see on piisavalt põhjendatud. Antud juhul oleks toimetus pidanud siiski kaaluma ja lugejale selgitama, kuidas on kaebaja ees- ja perekonnanime avaldamine põhjendatud olukorras, kus inimesele määratud karistus on kustunud ning ta ei osale poliitikas valimistel kandideerides. Seda toimetuse poolt tehtud ei ole. 

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele