Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 885
Pressinõukogu otsus 28.03.2019

Delfi rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust Delfis 23. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Nimekiri: EKRE kriminaalkorras karistatud liikmed“  peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel avaldab nimekirja EKREsse kuuluvatest kriminaalkorras karistatud inimestest.

Kaebaja selgitas, et tema karistus sai kantud 2007. aastal ja on ammu kustunud ja ei kuulu seetõttu avalikustamisele. Kaebaja ei ole rahul, et Delfi tema palvele ei reageerinud ja teda nimekirjast ei eemaldanud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud väide kaebaja kohta oli õige. Delfi selgitas, et isikute puhul, kes kuuluvad erakonda ja soovivad osaleda poliitikas, on avalik huvi ja seega on põhjendatud nende kohta andmete avaldamine. Delfi lisas, et karistusregistris andmete puudumine ei tähenda seda, et kuritegu oleks lakanud olemast.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada.

Pressinõukogu leiab, et ajakirjandusel on õigus avaldada andmeid ka kantud ja kustunud karistuste kohta, kui see on piisavalt põhjendatud. Antud juhul oleks toimetus pidanud siiski kaaluma ja lugejale selgitama, kuidas on kaebaja ees- ja perekonnanime avaldamine põhjendatud olukorras, kus inimesele määratud karistus on kustunud ning ta ei osale poliitikas valimistel kandideerides. Seda toimetuse poolt ei tehtud. 

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele