Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 888
Pressinõukogu otsus 28.03.2019

Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust Delfis ja Eesti Päevalehes 28. jaanuaril 2019 ilmunud artikli „Inimese tapnud mees liitus rohelistega vanglast“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Roheliste erakonnas olevates kriminaalidest. Teiste hulgas on pikemalt juttu kaebajast, kes Rohelistega liitudes kandis vanglas tapmise eest karistust. Samuti räägitakse artiklis, et kaebaja varastas pool aastat pärast vanglast vabanemist abikaasa ehted ja osales Rapla SEB panga röövis. 

Kaebaja märkis, et ta ei ole kunagi olnud abielus ja seega ei saanud ta ka abikaasa ehteid varastada. Rapla SEB pangas toimepandud kuritegu ei olnud kaebaja väitel rööv, vaid kelmus. Seetõttu leiab kaebaja, et artiklis oli tema kohta avaldatud ebatäpne info. 

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et artiklis omistati kaebajale tema nimekaimu toimepandud kuritegu (abikaasa ehete vargus). Leht avaldas selle kohta õienduse ja palus vabandust. Samas täpsustati õienduses seda, et SEB pangakontori puhul polnud tegemist mitte röövi, vaid kelmusega. Samas märkis toimetus, et kaebaja kuritegu kirjeldati kõne- ja kirjakeeles kasutatava väljendi (rööv) abil.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul omistati kaebajale kuritegu, mida ta toime polnud pannud, kuid vabandus selle kohta avaldati paberlehes alles pärast kaebuse esitamist Pressinõukogule. Veebis ilmunud artikli juures märget paranduse kohta aga pole. Vastavalt veebis vigade parandamise hea tava leppele tuleb lisada pealkirja juurde selgitus, mida ja millal on artiklis muudetud.

Pressinõukogu hinnangul oli paberlehes avaldatud täpsustus ebamäärane ja selles ei näidatud, millise ebaõige info osas nö parandus tehti.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele