Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 892
Pressinõukogu otsus 25.04.2019

Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Päevalehes 11. novembril 2018 ilmunud artikli „Liisa Pakosta: Kui isa nõuab lapsega kohtumist, on ta konfliktne. Kui mitte, siis hoolimatu“, 12. novembril ilmunud artiklite „Mis saab, kui geid ja lesbid otsustavad üheskoos lapse saada? Meiesuguste inimeste kohta pole ühtegi seadust!“ ja „Meid surutakse pühapäevaisadeks.  Hooldusvaidlusse kistud isad seostavad emade soosimisega ühe kliiniku tegevust“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad sellest, mis järgnes ühe geipaari ja lesbipaari kokkuleppele laps saada. Olukorda kommenteerivad artiklites teemaga seotud valdkondade spetsialistid.

Kaebaja leiab, et artiklitest on tuvastavad nii laps kui vanem, kes ei ole avaliku elu tegelane ja seega on rikutud nende õigust privaatsusele. Lisaks on artiklites avaldatud delikaatseid isikuandmeid ja kajastatud kinnist kohtumenetlust, kuigi kohus selle keelas. Kaebaja ei ole ka rahul, et artiklites räägitakse hooldusküsimustest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei nõustunud neid artikleid kustutama.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklid keskenduvad samasooliste vanematega peres kasvavate laste hooldusõiguse küsimustele ning üheski artiklis ei ole esitatud isikuandmeid ja asjaosalised ei ole tuvastatavad. Leht lisas, et artiklite kustutamiseks puudub alus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklites ei avaldatud delikaatseid isikuandmeid, samuti pole laps ja vanemad tuvastatavad.

Pressinõukogu hinnangul oli antud teema põhimõtteline ja selle vastu oli avalik huvi.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele