Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 904
Pressinõukogu otsus 29.05.2019

Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Martin Ruumeti kaebust Kanal 2 eetris 19. veebruaril 2019 olnud „Radari“ peale ja otsustas, et saade ei rikkunud head ajakirjandustava.

„Radari“ saatelõik räägib arstina töötanud Martin Ruumetist, kes seda aga terviseameti ja sotsiaalministeeriumi väitel teha ei tohiks.

M
artin Ruumet kaebas Pressinõukogule, et tema tegevust on käsitletud vääralt ja ühekülgselt ning saade baseerub subjektiivsetel kontrollimata valeväidetel. Kaebaja leiab, et teda diskrimineeritakse tema usutunnistuse tõttu. Kaebaja hinnangul sisaldab saatelõik eksitavat ja moonutatud infot. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust oma seisukohti täpsustada ega kommenteerida. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema vastulauset ei avaldatud.

Postimees Grupi uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa vastas Pressinõukogule, et lugu põhineb faktidel, dokumentidel ja eksperthinnangutel ning teema käsitlusel said sõna tervishoiu eksperdid Perearstide Liidust, terviseametist ja sotsiaalministeeriumist. Loo autor püüdis kaebajalt saada ammendavaid kommentaare, ent kaebaja keeldus ja loobus intervjuust mitmel korral. Lõpuks oli Martin Ruumet nõus andma intervjuu Balti jaamas enne rongile minekut. „Radar“ ei avaldanud kaebaja vastulauset seetõttu, et selles ei lükatud ümber ühtegi valeväidet.

Pressinõukogu otsustas, et 19. veebruaril Kanal 2 eetris olnud „Radar“ ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja saatelõigus sõna ning saatest tuleb välja ka see, et ajakirjanik püüdis Martin Ruumetiga mitu korda kontakteeruda.

Pressinõukogu hinnangul tuleb saatelõigust ka välja, et Martin Ruumeti kohta esitatud süüdistused põhinevad konkreetsetel faktidel, mida kinnitavad omakorda ka saates esinenud eksperdid.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele