Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 929
Pressinõukogu otsus 19.09.2019

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust Postimehes 17. juulil 2019 ilmunud artikli „Enneolematu olukord: väikekooli direktor survestab õpetajaid oma sugulastele häid hindeid panema“ ja juhtkirja „“Vale“ hinne, vale õhustik“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kanepi gümnaasiumis valitsevast konfliktsest õhkkonnast. Muu hulgas on artiklis juttu ka sellest, et koolidirektori abikaasa palus õpetajal oma lapse hinnet muuta.

Kaebaja leiab, et
teda on muudetud konflikti osapooleks, kuid tema arvamust ei küsitud. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab tema kohta ebatäpset ja eksitavat infot. 

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei ole artikli ega konflikti otsene osapool, sest temaga seonduvat puudutas artiklis vaid üks osa. Postimees lisas, et artikli sõnastus hinde muutmise osas lähtub sellest, kuidas õpetaja kirjavahetust direktori abikaasaga tajus. Postimees märkis, et kajastas teemat nii delikaatselt kui võimalik. Postimees leiab, et tegemist oli konfliktse ja avalikust huvist lähtudes olulise teemaga, mida ei olnud võimalik kajastada ilma lapsi puudutavaid alalõike kasutamata.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel seda, kuidas õpetaja lapsevanema päringut lapse hinnete kohta tunnetas.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele