Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 932
Pressinõukogu otsus 19.09.2019

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas kaebust (anonüümne menetlus) Postimehes 17. juulil 2019 ilmunud artikli „Enneolematu olukord: väikekooli direktor survestab õpetajaid oma sugulastele häid hindeid panema“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kanepi gümnaasiumis valitsevast konfliktsest õhkkonnast. Muu hulgas on artiklis juttu ka sellest, et kooli direktor hakkas tema õepojale nelja pannud õpetajat lehe väitel  kiusama. Samuti kannatas õpetaja laps, kes õpib õepojaga samas klassis.

Kaebaja leiab, et artikli põhjal on tema laps identifitseeritav. Kaebaja ei ole rahul, et lapsega seotud info avalikustamiseks ei küsitud luba. Samuti sisaldab artikkel kaebaja meelest eksitavat infot. Ka ei ole kaebaja rahul, et ta ei saanud sõna süüdistustele vastamiseks.

Postimees vastas Pressinõukogule, et loo konflikt seisneb õpetajate ja direktori, mitte kaebaja ja õpetajate vahel. Leht lisas, et artiklis esitatud väited on tõepärased. Leht märkis, et teemat kajastati nii delikaatselt kui võimalik, kuid teemat ei olnud võimalik kajastada ilma lapsi puudutavaid alalõike kasutamata.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja ega tema laps laiemale lugejaskonnale identifitseeritavad. Pressinõukogu hinnangul ei esita artikkel kaebaja kohta süüdistusi, mida oleks tulnud kommenteerida.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele