Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 935
Pressinõukogu otsus 17.10.2019

Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Hando Lööperi kaebust Virumaa Teatajas 25 juulil 2019 ilmunud juhtkirja „Assamalla lahing“ ja rubriigi „Mesi ja tõrv“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Virumaa Teataja juhtkiri annab hinnangu Assamalla kiirtoidukohtadele. Rubriik „Mesi ja tõrv“ toob „tõrva“ all teiste asjade seas välja, et „Assamallas on puhkenud toidusõda“.

Hando Lööper kaebas Pressinõukogule, et juhtkiri loob temast pildi kui ebaausast ettevõtjast ja rikub sellega ta mainet. Samuti leiab kaebaja, et juhtkiri sisaldab valeväiteid ja on teda halvustav. Kaebaja ei ole rahul, et leht on tavalise konkurentsi tituleerinud sõjaks ja toonud selle välja „tõrva“ rubriigis.

Virumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et uudisloos on omanikuvahetus pikalt lahti kirjutatud. Toimetus lisas, et juhtkirjas ei ole valeväidet kinnistu ülevõtmise ja äri kopeerimise kohta. Rubriik „Mesi ja tõrv“ kajastab nädala jooksul toimunud sündmusi, mis on lehte jõudnud. Leht lisas, et Hando Lööperiga lepiti kokku, et ta kirjutab vastulause, kuid kaebaja taganes sellest hiljem. Toimetus märkis, et oli vastulause avaldamiseks valmis.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus anda juhtkirjas hinnanguid ja seda leht ka Assamalla kiirsöögipaikade kohta tegi. Rubriik „Mesi ja tõrv“ on samuti toimetuse hinnang nädala sündmustele. 

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele