Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Õhtulehe kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 1. veebruar 2019. Pressinõukogu arutas Jõhvi Põhikooli direktori kaebust Õhtulehes 22. novembril ilmunud artikli „Segadused ja tüli: koolitöötaja süüdistab Jõhvi koolidirektorit töö halvas korraldamises“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Jõhvi Põhikooli koristaja ja direktori konfliktist, mis sai alguse sellest, et koristaja soovis töölepingut.

Jõhvi Põhikooli direktor Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi, sest ta sai lugejatelt ähvardusi. Kaebaja leiab, et ta ei ole kogenud ajakirjandusega suhtleja. Kaebaja ütles ajakirjanikule vestluse alguses, et on koosolekul ja ei saa rääkida, kuid ajakirjanik jätkas küsimuste esitamist. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei selgitanud talle räägitu võimalikke tagajärgi. Kaebaja leiab, et ajakirjanik ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud kõiki süüdistusi kommenteerida. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab valefakte, näiteks koristaja töölt vabastamise, puuduvate töölepingute ja ametijuhendite, riikliku järelevalve ja kooli arengukava kohta.

Õhtuleht selgitas, et kaebajat ei saa pidada ajakirjandusega suhtlemisel kogenematuks inimeseks. Leht selgitas, et ajakirjanik suhtles kaebajaga kahel korral ja kaebaja ei esitanud kordagi vastuväiteid või soovi hiljem suhelda. Õhtuleht kinnitas, et kaebaja sai võimaluse kõiki süüdistusi kommenteerida. Õhtuleht lisas, et kõik väited ja faktid on kontrollitud ja allikate usaldusväärsuses ei ole alust kahelda. Õhtuleht tunnistas, et ainus viga, mis artiklis oli, oli teenistusliku järelevalve nimetamine riiklikuks järelevalveks.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul jättis ajakirjanik kontrollimata artiklis märgitud dokumentide olemasolu.

Õhtuleht avaldas Pressinõukogu otsuse veebis 31. jaanuaril ja paberlehes 1. veebruaril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele