Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 3. oktoober 2019. Pressinõukogu arutas kaebust Postimehes 17. juulil ilmunud artikli
peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel „Enneolematu olukord: väikekooli direktor survestab õpetajaid oma sugulastele häid hindeid panema“ räägib Kanepi gümnaasiumi direktorist, kel on konflikt kooli õpetajatega.

Kaebaja leiab, et artikli juures olev foto on eksitav, sest pildil on ka tema kui asjasse mittepuutuv isik. Kaebaja arvates riivab pilt tema õigusi, sest tulenevalt artikli sisust on tema hinnete saamine seatud kahtluse alla. Kaebaja märgib, et gümnaasiumis saadud hinded ei ole Kanepi Gümnaasiumi ega selle direktoriga seotud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et foto ei ole eksitav, sest pildiallkirjas on öeldud, et konfliktse loo üks osapooltest Ilvi Suislepp on foto keskel. Leht lisas, et artiklis ei ole väidetud nagu saanuks kaebaja oma hinded ebaõiglaselt.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul ei olnud Postimehel põhjust avaldada kaebaja fotot. Pressinõukogu hinnangul tulnuks fotol asjasse mittepuutuvad isikud uduseks teha või siis nad välja lõigata.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 2. oktoobril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele