Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe kohta tauniva otsuse 

Tallinn, 4. märts 2019. Pressinõukogu arutas sotsiaalministeeriumi kaebust Postimehes 17. detsembril ilmunud artikli „Mehed koju, naised tööle! Kuhu jääb valikuvabadus?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib vanemahüvitise kasutamisest ja plaanist teha osa sellest isadele kohustuslikuks.

Sotsiaalministeerium kaebas Pressinõukogule, et loo jaoks ei küsitud kommentaari sotsiaalministeeriumilt, kuigi artiklis tehakse ministeeriumi kohta etteheiteid. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab valeväiteid (väidetakse, et vanemapuhkuste süsteemi muudatuste väljatöötamisele ei eelnenud ühetegi uuringut; perepoliitikale on iseloomulik mõju-uuringute puudumine; tõenduspõhise info puudumine asendatakse sõnakamate huvigruppide ja eestkõnelejate kaasamisega).

Postimees selgitas, et artiklis on väidetud väga konkreetse küsimuse uurimise kohta. Leht selgitas, et artiklis ei väideta, nagu poleks ministeerium üldse uuringuid teinud. Leht lisas, et kaebaja poolt nimetatud uuringud ja analüüsid ei põhine konkreetselt vanemahüvitise teenuse tarbijate küsitlemisel, vaid statistilise info analüüsil. Postimehe hinnangul ei olnud sotsiaalministeerium artiklis konflikti osapool, mistõttu ei olnud vaja ministeeriumile sõna anda.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud valeväide uuringute kohta, sest tegelikkuses on ministeerium teemakohaseid uuringuid teinud.

Samuti rikkus Postimees ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on loos segamini faktid ja oletused.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse veebis ja paberlehes 4. märtsil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele