Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Postimehe õigeks 

Tallinn, 5. märts 2019. Pressinõukogu arutas Varro Vooglaiu kaebust Postimehes 30. detsembril ilmunud artikli „Herkel: Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel refereerib Andres Herkeli blogis kirjutatut.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatakse tema kohta tõsiseid, meelevaldseid ja valesüüdistusi, kuid sõna ei anta. Varro Vooglaid palus avaldada lehel vastulause, kuid leht seda ei teinud.

Postimees vastas, et Andres Herkeli seisukoha puhul on tegemist hinnangulise väitega. Leht leiab, et kaebaja vastulause ei vastanud vastulauseks vajalikele kriteeriumitele.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist hinnanguid sisaldava arvamuslooga, milles ei esitatud kaebaja kohta süüdistusi, mis vajanuks kommentaari või vastulauset.

Pressinõukogu peab kaebaja vastulause avaldamata jätmist põhjendatuks, sest see ei vasta vastulause kriteeriumitele.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele