Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Delfi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 5. juuli 2019. Pressinõukogu arutas Aive Kolsari kaebust Delfis 24. aprillil ilmunud artikli peale ja leidis, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel „Kohtutäitur tühjendas kümnete võlgnike kontod sendituks, ministeerium algatas uurimise“ räägib sellest, et justiitsministeerium algatas distsiplinaarmenetluse Põlva kohtutäituri Aive Kolsari suhtes, sest ta arestis korduvalt võlgnike pangakontodel oleva raha täies ulatuses, jätmata neile seaduses ettenähtud minimaalset summat.

Aive Kolsar kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema ja kohtutäituri ametitegevuse kohta eksitavat infot. Kaebaja palus Delfil avaldada õiendi, kuid Delfi pakkus talle kommentaari lisamise võimalust. Ka ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud.

Delfi selgitas, et avaldatud info oli õige ja seda kinnitas justiitsministeerium. Delfi selgitas, et artiklis ei antud kaebaja tegevusele hinnangut, samuti ei ole tegemist konflikti sisaldava looga. Delfi märkis, et kaebaja ei vaidlustanud asjaolu, et ta rikkumise toime pani ega ka asjaolu, et menetlus algatati. Delfi vastas, et kaebajale pakuti kommentaari võimalust, kuid ta keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel on ühest inimesest, kelle kohta esitatakse süüdistusi ja kes on konflikti osapool, oleks Delfi pidanud Aive Kolsarile sõna andma.

Delfi avaldas Pressinõukogu otsuse 3. juulil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele