Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis LP õigeks 

Tallinn, 7. veebruar 2019. Pressinõukogu arutas Hannes Veskimäe kaebust LP-s 1. detsembril  ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel „Erkki Raasuke: juht on see, kes ronib vajaduse korral kõige sügavamale ja teeb oma käed kõige mustemaks“ peatub muu hulgas Erkki Raasukese ja Hannes Veskimäe kohtumisel ning väidetaval ahistamisel. Loo juures on ka intervjuu Hannes Veskimäega.

Hannes Veskimäe kaebas Pressinõukogule, et intervjuust temaga on jäetud välja olulised kohad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik jättis mulje, nagu oleks ta vassinud Päevalehe toimetusele antud lindistuste kohta. Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures tema taustast ei räägita. Kaebaja leiab, et artikliga sooviti temast teadlikult jätta negatiivne mulje ja eksitati avalikkust.

LP vastas Pressinõukogule, et artikkel oli persoonilugu Erkki Raasukestest, millele lisati intervjuu Hannes Veskimäega, et selgitada Veskimäe motiive Raasukese kohta konfliktse info loomisel ja avaldamisel. Artikli fookuses ei olnud Hannes Veskimäe maailmavaated ja seepärast oli vastuste toimetamine põhjendatud. Toimetuse väitel ei ole kaebaja poolt 2017. aastal mingeid lindistusi Eesti Päevalehe töötajatele antud ning intervjuus kajastatakse täpselt ja hinnanguid lisamata kaebaja ebamääraseid seisukohti lintide üleandmise kohta.

Pressinõukogu otsustas, et LP ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja seisukohti kajastatud. Pressinõukogu leiab, et Hannes Veskimäe vastuste toimetamine on põhjendatud, et Erkki Raasukese persooniloost lähtuvalt ära tuua olulisim ja avaldada kaebaja seisukohad. 

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele