Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Gorodi ja venekeelse Delfi kohta õigeksmõistvad otsused

Tallinn, 8. mai 2019. Pressinõukogu arutas SA Narva Haigla kaebust 7. detsembril  Gorodis ilmunud artikli „Ühendatud ühe lüliga, seotud ühe eesmärgiga“ ja venekeelses Delfis ilmunud artikli „Ühendatud ühe lüliga ja seotud ühe eesmärgiga - Narva arstide usaldusisik olukorrast kohalikus haiglas“ ja otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava.

Intervjuus annab Narva Haigla kirurg ja töötajate usaldusisik ülevaate haigla juhtkonna ja töötajate suhetest.

SA Narva Haigla kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad valeväiteid (isiku valimine usaldusisikuks 20 töötaja poolt ei anna talle õigust esindada kogu kollektiivi arvamust; väide, et haigla on kontrollimatu; väide, et haigla nõukogu ei teosta järelevalvet juhatuse tegevuse üle). Kaebaja ei ole rahul, et SA Narva Haigla esindajale sõna ei antud. Kaebaja ei ole rahul ka venekeelses Delfis intervjuu juures avaldatud pildiga, sest see eksitab lugejaid ja jätab mulje, nagu korraldaksid haigla töötajad administratsiooni vastu suunatud protestiaktsiooni.

Gorod vastas Pressinõukogule, et artiklis on öeldud, et väljendatakse ametiühingu seisukohta. Leht lisas, et intervjuus väljendas ametiühingu esindaja organisatsiooni arvamust ja põhjust  arvamuse ümberlükkamiseks ei olnud. Leht selgitas, et tulenevalt sihtasutuse staatusest on selle juhtorganid omavahel seotud: Narva linnavolikogu saadikud on samaaegselt nii ühe  fraktsiooni liikmed kui ka SA Narva Haigla nõukogu ja juhatuse liikmed ning teostavad enda üle kontrolli ise.

Venekeelne Delfi vastas Pressinõukogule, et intervjuus ei ole öeldud, et tegemist on haigla kollektiivi arvamusega. Delfi selgitas, et SA Narva Haigla puhul ilmneb, et nõukogu liikmed ja juhatuse liikmed teostavad enda üle kontrolli ise, kuna kõik kuuluvad Narva volikogus samasse fraktsiooni. Delfi lisas, et tegemist ei olnud konfliktiga, vaid arutleva intervjuuga.

Pressinõukogu otsustas, et Gorod ja veenekeelne Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul käsitleb intervjuu haigla tegevust intervjueeritava vaatevinklist laiemalt ja haigla kohta ei esitata tõsiseid süüdistusi, mistõttu ei olnud vaja haigla esindajale sõna anda.

Pressinõukogu hinnangul ei ole foto lugejaid eksitav, vaid viitab sellele, et Narva haigla töötajad on varemgi protesteerinud. Lisaks on foto juures märge, et tegemist on arhiivist võetud pildiga.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele