Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Delfi ja Päevalehe õigeks

Tallinn, 10. mai 2019. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 18. jaanuaril ilmunud artikli „Elurikkuse Erakonna seitsmest seadusrikkujast jäi alles kaks“ peale ja otsustas, et väljaanded ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Elurikkuse Erakonna seaduserikkujatest.

Kaebaja märkis, et artiklis kirjeldatud teda puudutav kriminaalasi on lõpetatud. Kaebaja lisas, et tema kohta süüdimõistvat kohtuotsust ei ole ja seega puudus ajakirjanikul alus nimetamaks teda kurjategijaks või seaduserikkujaks. Kaebaja hinnangul on seega tema kohta artiklis avaldatud ebatäpne info.

Eesti Päevalehe ja Delfi toimetus selgitas Pressinõukogule, et kuritegu pandi toime, kuid arvestades seda, et kaebaja süü ei olnud suur ja ta oli vabatahtlikult nõus kahju hüvitama, siis menetlushuvi puudumise tõttu menetlus lõpetati. Toimetus lisas, et ilma kuriteota ei saa kriminaalmenetlust lõpetada menetlushuvi puudumise tõttu. Toimetus märkis, et kaebajat ei nimetata kurjategijaks ei artikli pealkirjas ega tema tegu puudutavas lõigus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nime avalikustamine põhjendatud, sest ta kandideeris Riigikokku ja tema seaduserikkumine toimus siis, kui ta oli avalikus teenistuses. Pressinõukogu hinnangul ei olnud kaebaja kohta eksitavat infot, sest seaduserikkumine leidis aset, mis tuleb välja ka Tartu Maakohtu kohtumäärusest.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele