Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Harju Elu kohta kaks otsust 

Tallinn, 11. märts 2019. Pressinõukogu arutas Kaili-Helina Koltsi kaebust Harju Elus 14. detsembril ilmunud artikli „Solvunud kolme lapse ema blokeerib külavaheteed“ peale ja 2. jaanuaril ilmunud artikli „Kinnistuomanik kaotas Pudisoo küla teevaidluse“ peale ja otsustas, et esimese artikliga rikkus leht head ajakirjandustava, kuid teisega mitte.

14. detsembri artikkel räägib Kuusalu vallas Kaili-Helina Koltsi poolt suletud avaliku tee lõigust ja sellega seonduvatest konfliktidest külaelanike vahel.

Kaili-Helina Kolts kaebas Pressinõukogule, et andis kommentaari vaid tingimusel, et saab artiklit enne ilmumist lugeda, kuid ajakirjanik eiras ta soovi. Kaebaja lisas, et keelas enda pildistamise ja foto avaldamise. Kaebaja lisas, et artikkel sisaldab valefakte selle kohta nagu oleks ta eratee eest raha küsinud. Kaebaja väitel ei ole ta öelnud, et on nõus tee avama, kui naabrid talle maksavad.

Harju Elu selgitas, et foto kaebajast on tehtud tema kodumaja köögis ja naise näoilmest on näha, et tal ei olnud midagi pildistamise vastu. Leht lisas, et 10 130 euro suurust summat nõudis naine enne tee sulgemist vallalt. Leht kinnitas, et artiklit enne ilmumist allikatele ei näidatud, sest toimetusel pole sellist kohustust.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et artiklis olev info, nagu oleks kaebaja küsinud tee hooldamise eest inimestelt 10 130 eurot, ei ole faktiliselt tõendatud.

Harju Elu avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes 8. märtsil ja veebis 11. märtsil.

2. jaanuaril Harju Elus ilmunud artikkel kajastab 21. detsembri Harju Maakohtu otsust, mis kohustab Kaili-Helina Koltsi eemaldama tema kinnistut läbivalt teelt takistused, et teed saaks kasutada ka teiste kinnitute omanikud.

Kaebaja leidis, et artikkel on kohtuotsusest, mis ei ole jõustunud ja seega ei ole artikli sisu tõene. Kaebaja märkis, et ta vaidlustab maakohtu otsuse. Kaebaja märkis, et eratee vaidlus on lisaks ka halduskohtus.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb kohtuotsusel. Leht lisas, et on artiklis lähtunud heas ajakirjandustavast, faktitäpsusest ja kajastanud teevaidlust nii, nagu see on.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei eksinud 2. jaanuari looga ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artikkel põhineb Harju Maakohtu otsusel, sellele on artikli juhtlõigus viidatud ja lisaks on mõlema osapoole seisukohad loos olemas.  

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele