Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi ATKO ja Delfi vaidlustes kolm otsust

Tallinn, 21. juuni 2019. Pressinõukogu arutas OÜ ATKO Liinid ja AS ATKO Bussiliinid kaebusi Delfis ilmunud artiklite peale ning tegi kaks õigeksmõistvat ja ühe tauniva otsuse.

OÜ ATKO Liinid esitas kaebuse 26. märtsil ilmunud artikli „Atko jätkab laste vintsutamist. Keda vanemad viia ei saanud, jäid nõutult bussi ootama“ peale. Kaebaja leidis, et uudis sisaldab ebaõiget ja kontrollimata infot. Kaebaja väitel ei käivitunud üks koolibuss ja liinile saadeti asendusbuss, kuid kõik teised Harku valla koolibussid teenindasid liine vastavalt sõidugraafikule. Kaebaja ei ole rahul, et lugejakirja avaldades ei küsitud ettevõtte kommentaari.

Delfi selgitas, et toimetus kontrollis lugejakirja autori edastatud infot ja see oli õige. Delfi lisas, et lugejakirja sisu kajastab ka ATKO Liinide selgitust olukorrale.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis on ATKO Liinide esindaja saanud olukorda kommenteerida.

AS ATKO Bussiliinid esitas kaebuse Delfis 18. veebruaril ilmunud artikli „Narva linn trahvib Atkot narvalasi asendusbussita jätmise eest“ peale. Kaebaja hinnangul on artiklis ebaõige ja kontrollimata info. Kaebaja kinnitusel ükski buss artiklis kirjeldatud päeval katki ei läinud ning teise kirjeldatud juhtumi puhul ei sõitnud buss nr 8 kraavi, vaid buss nr 38 libises libeda tee tõttu kraavi. Kaebaja märkis, et ühegi ATKO töötaja käest Delfi kommentaari ei küsinud. Kaebaja ei ole ka rahul, et Delfi ei avaldanud hiljem ATKO infot.

Delfi vastas Pressinõukogule, et katkise bussiga seotud kirjeldus on õige, sest seda kirjeldab üks allikas oma Facebooki postituses. Delfi lisas, et ei ole oluline, milline buss katki läks, sest ATKO on kohustatud tagama bussiliikluse kõikidel tema teenindatavatel liinidel. Delfi märkis, et 17. veebruar oli pühapäev ja Delfi ei saanud dispetšerilt kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest ATKO bussidega juhtunut kinnitasid allikad ja ka ATKO ise märkis kaebuses, et libeduse tõttu olid rivist väljas kolm bussi. Lisaks on Delfi uudisest näha, et ajakirjanik üritas ATKO kommentaari saada.

Samuti arutas Pressinõukogu AS ATKO Bussiliinid kaebust Delfis 5. veebruaril ilmunud artikli „Lugeja: sama firma sõidutab Märjamaal ka lapsi katkise bussiga“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

AS ATKO Bussiliinid kaebas Pressinõukogule, et lugejakiri sisaldab kontrollimata ja ebaõiget infot, samuti ei antud bussifirmale sõna.

Delfi selgitas, et tegemist oli 5. veebruaril ilmunud artiklile saadetud lugejakirjaga ja tulenevalt algsest artiklist, kus viidati, et kaheksast Atko bussist seitse ei vastanud kontrollimisel nõuetele, oli toimetusel alust arvata, et lugeja jagas tõest infot. Samuti kinnitab lugejakirja usaldusväärsust Delfi väitel see, et toimetus sai sarnase sisuga kirju ka teistest Eesti piirkondadest.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus 5. veebruari artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Atko antud loos sõna saama vaatamata sellele, et varasem artikkel juba sisaldas Atko kommentaari. Pressinõukogu arvates ei saa eeldada, et lugejad olid varasemat lugenud ja seetõttu peab iga artikkel sisaldama mõlema konfliktipoole selgitusi.

Delfi avaldas tauniva otsuse 19. juunil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele