Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe artikli kohta kaks õigeksmõistvat otsust

Tallinn, 27. september 2019. Pressinõukogu arutas kahte kaebust Postimehes 17. juulil ilmunud artikli „Enneolematu olukord: väikekooli direktor survestab õpetajaid oma sugulastele häid hindeid panema“ ja juhtkirja „“Vale“ hinne, vale õhustik“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kanepi gümnaasiumis valitsenud konfliktsest õhkkonnast. Muu hulgas on artiklis juttu ka sellest, kuidas koolidirektori abikaasa palus õpetajal oma lapse hinnet muuta ja et direktor hakkas tema õepojale nelja pannud õpetajat lehe väitel kiusama.

Ühe kaebaja hinnangul on ta muudetud konflikti osapooleks, kuid tema arvamust ei küsitud. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab tema kohta ebatäpset ja eksitavat infot. 

Postimees vastas Pressinõukogule, et antud kaebaja ei ole artikli ega konflikti otsene osapool, sest temaga seonduvat puudutas artiklis vaid üks osa. Postimees lisas, et artikli sõnastus hinde muutmise osas lähtub sellest, kuidas õpetaja kirjavahetust direktori abikaasaga tajus. Postimees märkis, et kajastas teemat nii delikaatselt kui võimalik.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul kajastab artikkel seda, kuidas õpetaja lapsevanema päringut lapse hinnete kohta tunnetas.

Teise kaebuse puhul leiab kaebaja, et artikli põhjal on tema laps identifitseeritav. Kaebaja ei ole rahul, et lapsega seotud info avalikustamiseks ei küsitud luba. Samuti sisaldab artikkel kaebaja meelest eksitavat infot. Ka ei ole kaebaja rahul, et ta ei saanud sõna süüdistustele vastamiseks.

Postimees selgitas, et loo konflikt seisneb õpetajate ja direktori, mitte kaebaja ja õpetajate vahel. Leht lisas, et artiklis esitatud väited on tõepärased. Leht märkis, et teemat kajastati nii delikaatselt kui võimalik, kuid teemat ei olnud võimalik kajastada ilma lapsi puudutavaid alalõike kasutamata.

Pressinõukogu otsustas ka selle kaebuse puhul, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja ega tema laps laiemale lugejaskonnale identifitseeritavad. Pressinõukogu hinnangul ei esita artikkel kaebaja kohta süüdistusi, mida oleks tulnud kommenteerida.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele